Dhoom Tara Lyrics - Zara Khan | BellBottom

Dhoom Tara Lyrics - Zara Khan | BellBottom


Lyrics

Dhoom Tara Dhoom Tara
Dhoom Tara Dhoom Tara
Dhoom Tara Dhoom Tara
Dhoom Tara Dhoom Tara

Haan
Laka Laka Laka..

Tara Rara Haan Dhoom
Tara Rara Haan Dhoom…

Oh Go Bell Bottoms
Go Go Bell Bottoms
Go Bell Bottoms
Go Go Bell Bottoms Aw

Go Bell Bottoms
Go Go Bell Bottoms
Go Bell Bottoms
Go Go Bell Bottoms Aw

Bottoms Go Go Aw
Bottoms
Go Bell Bottoms Aw

Tara Rara Haan Dhoom
Tara Rara Haan Dhoom…

Go Bell Bottoms
Go Go Bell Bottoms
Go Bell Bottoms
Go Go Bell Bottoms Aw

Go Bell Bottoms
Go Go Bell Bottoms
Go Bell Bottoms
Go Go Bell Bottoms Aw

Dhoom Tara Dhoom Tara
Dhoom Tara Dhoom Tara
Dhoom Tara Dhoom Tara
Dhoom Tara Dhoom Tara

Tara Rara Haan Dhoom
Tara Rara Haan Dhoom…

Previous Post Next Post